Logo Xpunt

Appreciative Inquiry

Succesvol verandermanagement door Appreciative Inquiry!

Appreciative Inquiry (A.I.) staat voor waarderend onderzoeken en is een fundamenteel andere manier van denken over het oplossen van problemen en veranderen van organisaties. Deze relatief nieuwe benadering van verandermanagement kan een doorbraak opleveren in het denken over verandering en probleemoplossing in organisaties. Hermien Maarsingh heeft zich geschoold in deze methode en past deze toe binnen teams en organisaties.

Er ligt een duidelijke lijn met de MDI-analyses. Deze benadrukken de kracht van het individu en geven handvatten voor het optimaal inzetten van deze kracht. A.I. is een methode om veranderingen in organisaties te realiseren, waarbij uitgegaan wordt van de kracht die - zo is de basisaanname - elke organisatie in zich bergt.

De mens centraal

Wat is het verschil met de traditionele benadering? Elke organisatieadviseur weet dat organisatieproblemen moeten worden geanalyseerd, dat er dan een diagnose van de problemen moet worden opgesteld en dat er vervolgens een plan van aanpak moet worden opgesteld of geïmplementeerd. De nadruk ligt bij deze werkwijze op de problemen en op zaken die niet goed verlopen.

Deze aanpak is gebaseerd op de impliciete veronderstelling dat organisaties als machines zijn. Als er een onderdeel defect is moet dat vervangen of gerepareerd worden. Dit werkt misschien bij machines, maar niet bij een menselijk systeem als een organisatie.

Analyse en waardering

Juist omdat we zoeken naar problemen vinden we die niet alleen, maar creëren we ze tegelijk. Doordat we gericht zijn op problemen, benadrukken we deze en vergroten we ze, weliswaar onbedoeld. Bovendien ontstaan er vaak nieuwe problemen zoals het benoemen van zondebokken en het creëren van weerstand.

Deze defectgerichte en probleemanalytische werkwijze leidt dikwijls slechts tot korte termijn deeloplossingen en gaat vaak ten koste van andere belangrijke zaken waardoor nieuwe problemen ontstaan en het oorspronkelijke probleem alleen maar erger wordt.

In de praktijk betekent dit dat als een organisatie bijvoorbeeld veel ontevreden klanten heeft A.I. niet de vraag stelt: 'wat doen we verkeerd waardoor onze klanten ontevreden zijn?' maar de vraag: 'Wanneer zijn onze klanten werkelijk tevreden geweest met ons bedrijf?'

David Cooperrider (de grondlegger van A.I.) geeft het verschil weer met onderstaand schema.

 

Traditionele aanpak
Appriciative Inquiry

Gevoelde noodzaak Identificatie van het probleem

Waarderen van wat er nu al is (appreciating)

Analyse van oorzaken

Verbeelden hoe de organisatie kan worden (envisioning)

Analyse van mogelijke oplossingen

Organisatiebrede dialoog over hoe de organisatie zou moeten worden (dialoging)

Actieplanning

Implementeren van gewenste veranderingen (innovating)

 

Binnenkort is voor meer informatie de brochure 'Appreciative Inquiry' beschikbaar.

Nieuws

Toekomst van het Doopsgezind Gasthuis te Groningen
december 2014
Samen met de bewoners van het Doopsgezind Gasthuis volgens de AI-methode concrete activiteiten ontwikkeld gericht op het behouden van het Gasthuis. Resultaat: Enthousiaste en betrokken bewoners die zich gezamenlijk blijven inzetten voor behoud van het Gasthuis.
Lees meer

De gedragsanalyse als basis voor organisatieverandering
januari 2014
CMO Groningen maakt de omslag van een grotendeels gesubsidieerde organisatie naar een overwegend marktgerichte organisatie. Het managementteam beseft dat er iets extra's nodig is om de effectivitiet en efficiency van de medewerkers, en dus van de organisatie te vergroten. Maar hoe?
Lees meer 

Contact

Xpunt
Frederikstraat 30
9724 KD Groningen
T +31(0)6 15390151
E info@xpunt.org
C contactformulier

LinkedIn-profiel van Hermien Maarsingh weergevenProfiel van Hermien Maarsingh weergeven