Logo Xpunt

De gedragsanalyse als basis voor organisatieverandering

(door drs. H. Maarsingh, Xpunt Groningen)

Het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Groningen (adviesbureau op het terrein van maatschappelijke vraagstukken) maakt de omslag van een grotendeels gesubsidieerde organisatie naar een overwegend marktgerichte organisatie. De organisatie bestaat uit een afdeling advies en een afdeling onderzoek. Er moet actiever geacquireerd worden en er is sprake van een toename van kortlopende projecten. Er heeft bovendien een reorganisatie plaatsgevonden. Om de te behalen omzet te concretiseren zijn targets geformuleerd per medewerker. Een deel van de medewerkers ervaart dit als prikkel en een ander deel wordt er nerveus van en/of raakt gedemotiveerd. Directie en management beseffen dat er meer nodig is om de effectiviteit en efficiency van de medewerkers en dus van de organisatie te vergroten. Maar hoe?

Ik heb voorgesteld om de gedragsanalyse (van MDI) als uitgangspunt te nemen. Met als doel het vergroten van de effectiviteit van de individuele medewerkers, het verbeteren van de taakverdeling en interne en externe communicatie en samenwerking en het beter afstemmen van nieuwe opdrachten bij het profiel van de medewerkers. En als einddoel het verbeteren van de effectiviteit en efficiency van de hele organisatie.

De gedragsanalyses zijn door mij besproken met de medewerkers, waarbij een vertaling is gemaakt naar het werk en de taken van de medewerker. Het verschil tussen basis- en responsgedrag is ook een belangrijk onderwerp van gesprek. Uit de analyses en de gesprekken wordt duidelijk dat de manier van (samen)werken anders ingericht moet worden om aan te kunnen sluiten bij de kracht van de individuele medewerker. De projecten en alle werkzaamheden die daarbij horen (acquisitie, offerte schrijven, projectleiderschap, rapporteren e.d.) zijn niet langer het uitgangspunt, maar de taken binnen de projecten.

Tijdens en gezamenlijke bijeenkomst laat ik de medewerkers kennismaken met elkaars profiel. Ze krijgen eerst te zien waar alle collega’s zich bevinden in de DISC-cirkel. Vervolgens gaan ze, aan de hand van een aantal vragen, in gesprek met iemand aan de andere kant van de cirkel.

Daarna verdeel ik de aanwezigen in groepjes, waarin alle profielen vertegenwoordigd zijn. Ze gaan dan gericht in gesprek over hoe taken anders verdeeld zouden kunnen worden. Hoe ze elkaar kunnen aanvullen en elkaar versterken.

Resultaat tot nu toe:

  • Het management past de taken van de medewerkers aan zodat basis en responsgedrag dichter bij elkaar komt te liggen. Dit vermindert de spanning en werkdruk bij de medewerkers. De targets (acquisitietaak) zijn op dit moment nog niet aangepast, maar dat is een logisch gevolg van de individuele analyses.
  • Sommige medewerkers worden gecoached omdat basis- en responsgedrag ver uit elkaar ligt, terwijl dat gezien de taken niet nodig is.
  • Het management wordt begeleid bij het interpreteren van de profielen en de vertaling naar de wijze van begeleiden en motiveren (dit wordt gelinkt aan het profiel van de manager).
  • De profielen worden als input gebruikt voor de functionerings- en toekomstgesprekken.
  • Medewerkers weten elkaar beter te vinden binnen de lopende en nieuw te ontwikkelen projecten/trajecten. Zie onderstaande mail van een medewerker aan alle collega’s:

‘’Met deze mail wil ik jullie deelgenoot maken van mijn enthousiasme over de wijze waarop de werkzaamheden voor het KMG en in het bijzonder de bijeenkomst van 30 mei, tot nu toe zijn verlopen. Ik vind het namelijk een mooi voorbeeld van hoe we bij CMO Groningen gebruik kunnen maken van de verschillende werkstijlen die we als adviseurs hebben en welke energie dat geeft.

Marjolijne heeft de werkmiddag tot in de puntjes voorbereid en uitgevoerd, Rika (samen met Atsje) verzorgt de PR en communicatie van het KMG en ik draag de grote lijnen aan en ben het gezicht van het KMG en CMO Groningen. Hiermee werken we samen op de onderdelen waar we sterk in zijn en zijn we meer dan de som der delen. Met als gevolg dat we alle drie helemaal relaxt en enthousiast ons werk deden en we een uitstekende middag hebben neergezet.

Kortom: we profiteren maximaal van onze gedragsprofielen!!! Dat is kicken. Groet, Femmy’’

Deze mail beschrijft op een prachtige manier het effect van gedragsanalyse.

Hermien Maarsingh

Nieuws

Toekomst van het Doopsgezind Gasthuis te Groningen
december 2014
Samen met de bewoners van het Doopsgezind Gasthuis volgens de AI-methode concrete activiteiten ontwikkeld gericht op het behouden van het Gasthuis. Resultaat: Enthousiaste en betrokken bewoners die zich gezamenlijk blijven inzetten voor behoud van het Gasthuis.
Lees meer

De gedragsanalyse als basis voor organisatieverandering
januari 2014
CMO Groningen maakt de omslag van een grotendeels gesubsidieerde organisatie naar een overwegend marktgerichte organisatie. Het managementteam beseft dat er iets extra's nodig is om de effectivitiet en efficiency van de medewerkers, en dus van de organisatie te vergroten. Maar hoe?
Lees meer 

Contact

Xpunt
Frederikstraat 30
9724 KD Groningen
T +31(0)6 15390151
E info@xpunt.org
C contactformulier

LinkedIn-profiel van Hermien Maarsingh weergevenProfiel van Hermien Maarsingh weergeven