Logo Xpunt

Ervaringen

Hier vind je een aantal ervaringen van klanten van Xpunt.


Aletta van den Berg & Esther Rodenburg (projectleiders Kinderopvang dé schakel in de jeugdketen, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Groningen):

Drie inspirerende workshops door Hermien Maarsingh, Xpunt!

In het project “Kinderopvang, schakel in de jeugdketen” werken 8 kinderopvangorganisaties in Noord Nederland aan hun rol en positie in het jeugdbeleid. In de samenwerking met partners is de kracht van jezelf en je organisatie de basis voor succes.

De vertegenwoordigers van de deze 8 organisaties (koplopers) vormen samen een ‘koplopersoverleg’. Daarin delen we ervaringen, die voor iedere organisatie in hun eigen lokale situatie, verschillend zijn, maar heel leerzaam, ook voor de ander.

In drie workshops tijdens deze koplopersoverleggen heeft Hermien Maarsingh ons ingewijd in de methodieken van AI (Appericiatieve Inquiery) en MDI (Managment Development Institute)

Tijdens de 1e workshop maakten we kennis met AI. Deze methodiek gaat uit van de werking van positieve energie in een organisatie. De kern is dat men leert om de kracht die uitgaat van een positieve ervaring, ook te benutten in volgende situaties.

Wanneer je mensen vraagt naar een ervaring gaat het niet zelden over de moeilijke kant ervan. De kunst is om vragen te stellen die juist het positieve beeld oproepen.

Tijdens de workshop gaf Hermien ons de opdracht om elkaar te interviewen over je werk.

Dat was nog niet zo makkelijk, maar toen we onze vragen anders stelden: ‘beschrijf de situatie tijdens je werk waarbij je op “10 cilinders” draaide’, kwamen de tongen los.

Door de methode AI te gebruiken motiveerden we elkaar en leerden veel van de verhalen.

In de 2e workshop maakten we kennis met de theorie van MDI. Welke (gedrags-)type mensen zijn er en waar zou ik zelf in passen? Hoe kan ik het beste omgaan met een ‘ander gedragstype’? Steeds wisselden theorie en zeer motiverende opdrachten in kleinere groepen elkaar af. Daardoor bleef het boeien en konden we goed ‘bij de les’ blijven.

In de 3e bijeenkomst ging over communicatie, direct toepasbaar in de praktijk in gesprekken met locatiehoofden of leidsters. Welke vragen kan je stellen? Hoe zet je mensen in op hun kracht? We hebben er erg veel van geleerd. Hermien geeft veel stof tot nadenken. Door kennis te maken met AI en er een beetje mee te werken kwam er een brok positieve energie vrij.

Hermien heeft een prettige stijl van overbrengen, geeft goede relevante en zeer herkenbare voorbeelden. Daarom hebben een aantal van de koplopers Hermien direct ingehuurd voor een training/workshop over deze positieve methode met de medewerkers binnen hun eigen organisatie. Dat is naar ons idee de beste reclame voor Hermien Maarsingh, Xpunt.

Kortom een aanrader voor instellingen en organisaties die vastlopen en op zoek zijn naar nieuw elan op de werkvloer!


Mirjam Post, docent facility management aan de Hanzehogeschool Groningen

''Al een tijd had ik het gevoel niet helemaal meer op mijn plek te zijn in mijn huidige baan. Maar ik vond het lastig om daar grip op te krijgen. Waar ligt het nu aan? “Zijn zij gek of ben ik het?” Gelukkig was het antwoord dat niemand gek was, maar dat mijn kwaliteiten niet helemaal meer aansluiten bij de organisatie waar ik werk.

Door het maken van het MDI-profiel en de analyse van de gegevens daarvan door Hermien Maarsingh, kreeg ik goed zicht op mijn gedrag, talenten en drijfveren. Het is heel prettig dat deze methode, mij meer grip heeft gegeven maar vooral ook dat ik beter kan verwoorden wat ik kan, wat ik wil en waar ik blij van word als het gaat om een passende werkomgeving. Langzaam ben ik bezig om mijn carrière om te buigen naar het doen van dingen die ik leuk vind. Met behulp van Xpunt heb ik gereedschap in handen gekregen om gericht te kunnen zoeken naar een leuke baan.''


Marike Jongsma, coördinerend wijkverpleegkundige Thuiszorg Groningen

''De gedrags- en drijfverenanalyse heb ik als heel verhelderend ervaren. Van te voren vond ik het best spannnend om te horen wat er uit was gekomen. Maar de manier waarop het gesprek werd gevoerd voelde prettig en veilig. De resultaten hebben mij een heel helder beeld van mijn kwaliteiten gegeven. Dit geeft zelfvertrouwen en een stimulans om bepaalde kwaliteiten verder te ontwikkelen in mijn werk en prive. Daarnaast werd inzichtelijk waarom ik soms getriggerd word door bepaalde mensen en kon ik snappen waarom dit gebeurt. Ook werden handreikingen gegeven hoe hier mee om te gaan. Voor mij was het gesprek over de resultaten interessant. Er kwamen verrassende zaken uit, bijvoorbeeld waarom je bepaald gedrag vertoond. Kortom de gedrags- en drijfverenanalyse heeft mij veel opgeleverd!''

Nieuws

Toekomst van het Doopsgezind Gasthuis te Groningen
december 2014
Samen met de bewoners van het Doopsgezind Gasthuis volgens de AI-methode concrete activiteiten ontwikkeld gericht op het behouden van het Gasthuis. Resultaat: Enthousiaste en betrokken bewoners die zich gezamenlijk blijven inzetten voor behoud van het Gasthuis.
Lees meer

De gedragsanalyse als basis voor organisatieverandering
januari 2014
CMO Groningen maakt de omslag van een grotendeels gesubsidieerde organisatie naar een overwegend marktgerichte organisatie. Het managementteam beseft dat er iets extra's nodig is om de effectivitiet en efficiency van de medewerkers, en dus van de organisatie te vergroten. Maar hoe?
Lees meer 

Contact

Xpunt
Frederikstraat 30
9724 KD Groningen
T +31(0)6 15390151
E info@xpunt.org
C contactformulier

LinkedIn-profiel van Hermien Maarsingh weergevenProfiel van Hermien Maarsingh weergeven